Kontrollerna utföres av 1 till 2 civilklädda väktare. Detta är främst för att kontrollera personalen hur man blir bemött, hur kassa-arbetet sköts, avstämningar i kassan om det finns misstankar om svinn.
Hemgångskontroll

Leveranskontroll