Den uniformerade väktarens uppgift är att förebygga och förhindra stölder, snatterier och annat störande, men även att hjälpa till med olika typer av service.


Civilbevakning

Ordningsvakter