Den civila väktarens uppgift är att ingripa vid snatterier.

Vårt mål med den civila bevakningen är att ingripa med stor diskretion och smidighet.
Uniformerad bevakning

Ordningsvakter