Civil Bevakning

Butikskontrollantens uppgift är att ingripa vid olika former av stölder, bedrägerier med mera.

Vårt mål med den civila bevakningen är att motverka svinn och ingripa med stor diskretion och smidighet. Vid ingripande upprättas alltid en detaljerad polisanmälan som skrivs av den tjänstgörande butikskontrollanten.