Uniformerad Bevakning

Den uniformerade väktarens uppgift är att förebygga och förhindra stöld, minska chanserna för rån genom att vara extra synliga och aktiv vid kasslinjen inför stängning. Väktaren skall alltid verka för en trygg butiksmiljö. Utöver det kontrollerar våra väktare att produkter är rätt larmade och att larmen fungerar på t.ex. demo borden.

Väktaren kan även hjälpa till med olika typer av service. Våra väktare har rätt utbildning enligt rikspolisens föreskrifter