Försäljning/Servicekontroll

Kontrollerna utföres av 1 till 2 civil personal. Detta är främst för att kontrollera personalen hur man blir bemött, hur kassa-arbetet sköts, avstämningar i kassan om det finns misstankar om svinn.