Hemgångskontroll

Hemgångskontrollen utföres av en uniformerad väktare. Väktaren står utanför personal-entrén och stämmer av medhavda varor gentemot kvittot. Eventuella oklarheter rapporteras till ansvarig chef.