Ordningsvaktens främsta uppgift är att upprätthålla den allmänna ordningen, och samverka för att bidra till lugnare miljö på offentliga platser, för allmänheten.
Civilbevakning

Uniformerad bevakning