Ordningsvakter

En ordningsvakts primära uppgift är att upprätthålla den allmänna ordningen på en bestämd plats eller område och samverka för att bidra till lugnare miljö på offentliga platser för allmänheten. De är direkt underställda polisen.

All vår personal skall verka för en trygg och säker miljö. Våra ordningsvakter är servicetänkande med hög kompetens.

Vart tredje år går ordningsvakter en fortbildning hos polisen för att kunna behålla sitt förordnande och jobb vidare.

Mer om ordningsvakter, utbildning och befogenheter kan du läsa i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter.