Säkerhetsutbildning

Utbildningen är främst till för att informera personalen om hur de ska agera vid de tillfällen som det händer något som kan framkalla osäkerhet för personal och kunder. Detta är ett komplement till er civila/uniformerade bevakning.