Skolvärdar

Aventra bevakning har sedan 2004 kunnat erbjuda tjänsten skolvärd. Tjänsten utföres civilt och av utbildad personal i bland annat konflikthantering för skarpa situationer, såsom hot och slagsmål.

Skolvärden ska även kunna förhindra och motverka mobbing och kontrollera att obehöriga personer inte befinner sig på skolan.

Skolvärden skall verka för en trygg skola för elever och personal.