Leveranskontroll

Leveranskontroll utföres alltid utav två stycken civilklädda kontrollanter. När leverantörerna kommer och levererar varor till butiken kontrolleras och räknas alla kolli och stäms av gentemot fraktsedel. Eventuella avvikelser och oklarheter rapporteras till ansvarig chef.