Leveranskontroll utföres utav 2 stycken civilklädda väktare. När leverantörerna kommer och levererar varor till butiken kontrolleras och räknas alla kolli och stäms av gentemot fraktsedel. Eventuella avvikelser och oklarheter rapporteras till ansvarig chef.
Försäljnings/servicekontroll

Hemgångskontroll